Maisema- ja vihersuunnittelu

Suunnittelu kannattaa
– estetiikan jalanjäljillä

Määräyksiä ja ohjeita

Suunnittelun lähtö-
ja taustatiedot

Suunnitelman tekninen sisältö

Vihertyövalvonta

Saaren Kartano: Outi Tuomivaara, Partnevia

Maisema- ja vihersuunnittelu

Toimiva ja viihtyisä piha- ja asuinympäristö on tärkeä. Asuinympäristö liittyy muihin elinympäristöihin, sillä puistot, leikkialueet, liikuntapalvelut ja yleensä vihreys sitovat sen maisemaan ja viherverkostoon. Harkittu jäsentely ja sopivien materiaalien käyttö luovat pihaan ja viheralueeseen puitteet eri toiminnoille ja harrastamiseen. Vehreällä, esteettisellä ja turvalliseksi koetulla ympäristöllä on monia myönteisiä vaikutuksia viihtyisyyden lisäksi myös kiinteistön taloudelliseen lisäarvoon. Taajamassa viherverkosto, viihtyisät väyläympäristöt voivat edistää työmatkaliikuntaa.

Viheralan ammattilainen kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun yleissuunnittelu- ja hankesuunnittelun alussa. Vihersuunnittelija pystyy hahmottamaan tontin tärkeät ja säilytettävät luontaiset arvot suunnittelun lähtökohtina. Kaiken ei tarvitse olla rakennettua.

Yhteistyön jatkuminen suunnittelijan, tilaajatahon ja alueen muiden suunnittelijoiden kanssa on tärkeää suunnitelman saamiseksi toteutus- ja urakkavaiheeseen. Yksityispihoissa on pihasuunnittelija monesti yksinään viherasiantuntijana ja samalla toteutuksen valvoja. Suunnittelun ammattilainen pystyy kertomaan asiakkaalle erilaisista vaihtoehdoista. Huolellisella suunnittelulla ja määrälaskennalla sekä yksityiskohtaisilla työselosteilla on myös mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä rakennettaessa ja mahdollisuus kilpailuttaa työt vertailukelpoisesti.

Suunnittelu kannattaa – estetiikan jalanjäljillä

Mikä on hyvä suunnitelma?

 • hyvä ja selkeä suunnitelma on perusta toimivalle kaiken kokoiselle pihalle, julkiselle rakennukselle, puistolle ja leikkialueelle
 • suunnittelijalla on ammattitaito löytää toteutusratkaisut realiteettien pohjalta, koska hän tuntee rakentamisen materiaalit, niiden elinkaaren ja rakentamiskustannukset
 • suunnittelija tuntee tyylit ja tietää minkälaiset materiaalit sopivat rakennukseen ja sen ympäristöön sekä pystyy hahmottamaan alueella säilyttämisen
 • arvoiset elementit uuteen kokonaisuuteen
 • suunnittelija tuntee kasvit ja kasvupaikkavaatimukset
 • suunnittelija tuntee leikkialueiden ja -kalusteiden turvallisuusvaatimukset ja asennusohjeet
 • suunnitelma ratkaisee alueen kunnossapidettävyyden ja tulevien hoitotöiden tarpeen ja vaikuttaa siten ratkaisevasti tulevien vuosien hoitokustannuksiin (hoitoluokat julkisessa rakentamisessa)
 • tilaamiseen ja kilpailuttamiseen tarvitaan vertailukelpoiset asiakirjat

Suunnitteluprosessi

 • tarjouspyyntö suunnittelusta
 • taustatiedot, kartta-aineistot, määräykset ja tilaajan toteutuksen kustannusrajoitteet
 • suunnittelusopimus, jossa määritellään suunnittelutyön sisältö ja laajuus sekä aikataulu
 • aloitusneuvottelu
 • suunnittelija laatii suunnitelmaluonnoksen
 • luonnos esitellään asiakkaalle ja yhteistyötahoille sekä tehdään tarvittavat muutokset ja lisäykset
 • suunnittelija työstää pihasuunnitelma-asiakirjat, jotka käsittävät piirustukset, työselostuksen ja määräluettelot
 • maastokäynnit ja suunnittelukokoukset kuuluvat suunnittelutehtävään ellei niitä ole erikseen sovittu laskutettaviksi

Määräyksiä ja ohjeita

Mitä pitää tietää määräyksistä ja ohjeista?

 • asemakaava ja asemapiirustus
 • suomen rakentamismääräyskokoelma, määräykset ja ohjeet
 • kunnan rakennusjärjestys
 • tontin luovutusehdot
 • alueelle laaditut lähiympäristö- tai korttelisuunnitelmat
 • viheralueiden hoitoluokitus (Viherympäristöliito, julkaisu 36)
 • yleiset työselitykset (esim. InfraRYL 2010, VRT’14, kohdekohtaisen työselostuksen pohja)
 • yleiset leikkialueita, kalusteita ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
 • asemakaavamääritykset
 • rakennustapaohjeet
 • VHT, RT-kortit
 • InfraRYlin muut osat.

Iittalan taideasema: Päivi Sundman, Maisemasuunnittelu Sundman

Suunnittelun lähtö- ja taustatiedot

Taustatietoja ja lähtötilanne

 • alueen kartat ja suunnitelmat
 • hankesuunnitelma ja tilaajan muut toiveet kuten budjetti
 • viranomaismääräykset ja ohjeet
 • lupamenettely, asukaskuulemiset
 • liittyvät suunnitelmat (katusuunnitelmat, lähiympäristösuunnitelmat, suojelumääräykset)
 • rakennuspaikan ominaisuudet
 • pohjatutkimukset, korkoasema, puustokartoitukset
 • alueen ja tontin hulevesijärjestelyt
 • rakennuksen pääpiirustukset
 • alueen tuleva hoito (hoitoluokka)
 • muut mahdolliset lähtötiedot.

Ulkoluokka, Vuoksenniskankoulu, Imatra: Eeva Blomberg, pihasuunnittelu Eeva Blomberg

Suunnitelman tekninen sisältö

Hyvä tietää teknisestä suunnittelusta

 • suunnittelukohteen luonne ja laajuus vaikuttavat yksityiskohtien määrään, samoin onko kyseessä yleissuunnitelma vai toteutussuunnitelma
 • kotipihoissa hoitoluokan määrittely ei ole yhtä oleellista kuin julkisessa rakentamisessa, jos omistaja tekee työt itse
 • eri toiminta-alueet kuten oleskelu-, leikki-, liikunta-, huolto-, käytäväverkostot ja lumenkasausalueet
 • nykyiset ja suunnitellut maastomuodot, korkeudet ja luiskat, myös liittyminen muuhun ympäristöön suunnittelualueen rajoilla
 • säilytettävä kasvillisuus mittakaavassa
 • istutettava kasvillisuus ja kasviluettelo kuten kasvilaji, taimikoko, istutustiheys, menestymisvyöhyke, kappale- ja neliömäärä
 • nurmikko ja niitty (hoitoluokka)
 • pintamateriaalit, rakenteet, tarvittaessa omat detaljisuunnitelmat
 • asfaltti, kantavuusluokka/pohjaus, laatu
 • betoni- ja luonnonkivet sekä puupäällysteiden malli, koko, väri, pintakäsittely
 • aitojen tyyppi, materiaali, korkeus, perustamistapa
 • rakenteiden (luiskat, portaat, muurit, tukimuurit) tyyppi, materiaali, asennusohjeet
 • reunatukien materiaali, pintakäsittely, viisteet, asennusohjeet
 • kalusteet ja opasteet asennusohjeineen
 • valaistusratkaisut
 • leikkivälineiden tyyppi, putoamiskorkeus, iskua vaimentava alusta, asennusohjeet
 • kuivatusjärjestelyt, hulevesijärjestelyt

Yksityisterassi, Lahti: Eva Tavast, Tavast Miljöö

Vihertyövalvonta

Miten valvotaan?

Vihertöiden valvonta on tärkeä osa viherrakentamista niin yksityisissä kuin julkisissa suunnittelukohteissa. Maisemasuunnittelijoista löytyy Viherympäristöliiton auktorisoimia vihertyövalvojia. Palvelutarjonta kattaa sekä luotettavan vihertyövalvonnan että kokonaisvaltaiset rakennuttamispalvelut. Valvomme, että vihertyöt tehdään suunnitelma-asiakirjoja, annettuja ohjeita ja hyvää työtapaa noudattaen.

Rakennuttamispalveluissa pyydämme tarjoukset viherrakentajilta ja valvomme aina toimeksiantajan etuja rakennushankkeissa. Lisäksi vastaamme urakka-asiakirjoista ja urakkaneuvotteluista sekä osallistumme työmaakokouksiin vihertöiden valvojana.

Saaristen koulun piha, Hämeenlinna:  Annika Tuominen, Hämeenlinnan kaupunki

Löydä sopiva suunnittelija

Jaa sosiaalisessa mediassa