Toimivan ja viihtyisän ympäristön asiantuntijat

Maisemasuunnittelijat ry

Olemme vuonna 1961 perustettu maisemasuunnittelijoiden yhteistyöjärjestö. 

Yhdistyksemme tavoitteena on 

  • kehittää ja tehdä tunnetuksi ammattimaista maisemasuunnittelua
  • ylläpitää ja kehittää suunnittelijoiden ammattitaitoa
  • edistää yhteistoimintaa jäsenten välillä sekä alan muiden järjestöjen ja yritysten kanssa.

Jäsenemme ovat suunnittelu- tai rakennetun ympäristön hortonomeja, miljöösuunnittelijoita tai vastaavan korkeakoulutasoisen koulutuksen suorittaneita viheralan moniosaajia. Tällä hetkellä yhdistyksessämme on yhteensä 360 jäsentä ja 30 jäsenyritystä.

Suunnittelu kannattaa – estetiikan jalanjäljillä

Maisemasuunnittelu on osa rakennusprojektia jo hankkeen alussa. Suunnittelija pystyy hahmottamaan tontin toiminnot, säilytettävät luontaiset arvot.

Suunnittelusopimuksessa määritellään suunnittelutyön sisältö, laajuus sekä aikataulu. Sopimus laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Suunnittelmalla, määrälaskennalla sekä kohdekohtaisella työselostuksella saadaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Tarjouspyyntöä varten nämä ovat tärkeät asiakirjat.

MAISEMASUUNNITTELIJAT RY C/O VIHERYMPÄRISTÖLIITTO

Viljatie 4 C
00700 Helsinki
info(at)maisemasuunnittelijat.fi

Olemme Viherympäristöliiton (VYL) jäsenjärjestö.