Yritysjäsenyys

Yritysjäseneksi on oikeutettu liittymään sellainen oikeuskelpoinen yritys, jossa on päätoimisena suunnittelijana maisema- ja ympäristösuunnitteluun soveltuvan amk-tutkinnon suorittanut MAS:n henkilöjäsen. Vastaavalla suunnittelijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus ympäristösuunnittelutehtävistä. 

Jäsenyyttä hakiessaan yrityksen tulee esittää referenssejä suunnittelukohteista sekä yhden kohteen suunnitelma-asiakirjat, joiden laatimisesta on vastannut rekisteriin merkittävä vastaava suunnittelija.

Yrityksen tulee osoittaa toimineensa ympäristönsuunnittelutehtävissä vähintään kahden vuoden ajan ja että sen kaikki lakisääteiset velvoitteet on hoidettu moitteettomasti. Yrityksen edellytetään toimivan noudattaen alan hyviä toimintatapoja.

Yritysjäsenten edut:

  • Saat yrityksen yhteystiedot näkyviin Maisemasuunnittelijoiden verkkosivuilla, esitteissä ja Viher- ja ympäristörakentajien oppaassa.

Yritysjäsenhakemus

Yhteyshenkilön tiedot

Työnäytteet

Selvitys vaadittavista näytteistä 
PDF-muodossa, tiedostojen maksimikoko: 30 MB