Henkilöjäsenyys

Henkilöjäseneksi voit liittyä, mikäli toimit virka-, työ- tai konsulttitehtävissä viheralueiden suunnittelijana, rakentamisen ja kunnossapidon valvojana, rakennuttajana tai näihin liittyvissä opetustehtävissä.

Pätevyysvaatimuksena on maisema- ja ympäristösuunnittelutehtäviin soveltuva korkea-asteen tutkinto.

Odotamme, että toimit yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi ja toteutat työssäsi yleisesti alalta edellytettäviä hyviä toimintatapoja.

Henkilöjäsenten edut:

  • Henkilöjäsenä saat  tietoa alan tapahtumista, koulutuksista ja matkoista.
  • Voit osallistua yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden järjestämiin matkoihin ja kursseihin sekä saat infoa heidän tuotteista ja palveluista (mainospostin voit kieltää halutessasi).
  • Henkilöjäsenä voit hakea stipendirahaa ammattimatkaan tai koulutukseen.  Stipendejä jaetaan 1- 4 kpl vuodessa. Stipendin arvo on korkeintaan 500 €.
  • Saat oikeuden käyttää yhdistyksen logoa.
  • Voit verkostoitua ja kysyä neuvoa kollegoilta yhdistyksen tilaisuuksissa sekä jäsenille tarkoitetussa suljetussa MAS-klubissa, Facebookissa.
  • Pääset vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan esittämällä toiveita koulutusaiheista ja matkakohteista sekä osallistumalla vuosikokoukseen ja työryhmiin.
  • Henkilöjäsenenä saat Viherympäristö-lehden vuositilauksen.