Liity jäseneksi!

Jäsenenä saat sekä Maisemasuunnittelijat ry:n että Viherympäristöliiton ajankohtaista tietoa, kursseista, seminaareista, näyttelyistä, opintomatkoista sekä muista alan tärkeistä tapahtumista. Jäsenenä saat myös alennusta yhdistyksen omista sekä VYL:n järjestämistä koulutustilaisuuksista ja opintomatkoista sekä Viher Ympäristö -lehden. Jäsenenä voit olla aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa osallistumalla yhteisiin tapahtumiin ja kokouksiin.

Yläkuva: Kävelykatu, Pori, Heli Nukki

Yritysjäsenhakemus
Henkilöjäsenhakemus
Opiskelijajäsenhakemus

Jäsenhakemus

Jäsenhakemus lähetetään yhdistykselle täyttämällä hakulomake yllä.

Yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu noin joka toinen kuukausi, käsittelee hakemukset ja päättää uusista jäsenistä.

Jäsenmaksut:

Yritysjäsen, pieni yritys (liikevaihto 0-150 000€ v.) 100 €

Yritysjäsen, isot yritykset (liikevaihto 150 001- € v.) 200 €

Henkilöjäsen, kaikki jäsenet 60 €

Opiskelijajäsen 25 €

Alennettu henkilöjäsenmaksu (työttömyyden tai vanhempainvapaan vuoksi) 25 €

Kannattajajäsenmaksu yrityksille 220 €

Kannattajajäsenmaksu yksityishenkilöille 88 €

Jäsenmaksut tulevat vuosittain maksuun maalis-huhtikuussa. Uusille jäsenille jäsenmaksu tulee maksettavaksi heti jäseneksi hyväksymisen jälkeen.

HUOM.! Jos haluat jäsenyyteesi muutoksen (opiskelu, äitiysloma, yritysjäsenyys tms.), ilmoita siitä hallitukselle: info@maisemasuunnittelijat.fi.

Yritysjäsenyys

Yritysjäseneksi on oikeutettu liittymään sellainen oikeuskelpoinen yritys, jossa on päätoimisena suunnittelijana maisema- ja ympäristösuunnitteluun soveltuvan amk-tutkinnon suorittanut henkilö. Vastaavalla suunnittelijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus ympäristösuunnittelutehtävistä. Yrityksen tulee esittää referenssejä suunnittelukohteista sekä yhden kohteen suunnitelma-asiakirjat, joiden laatimisesta on vastannut rekisteriin merkittävä vastaava suunnittelija.

Yrityksen tulee osoittaa toimineensa ympäristönsuunnittelutehtävissä vähintään kahden vuoden ajan ja että sen kaikki lakisääteiset velvoitteet on hoidettu moitteettomasti. Yrityksen edellytetään toimivan noudattaen alan hyviä toimintatapoja.

Yritysjäsenten etuja:

 • Saa yrityksen yhteystiedot näkyviin Maisemasuunnittelijoiden jäsenluettelossa, jota jaetaan  alan messuilla, Marketanpuistossa ja Mikkelipuistossa
 • Mainos Kiinteistöliiton julkaisussa ja Vyran oppaassa
 • Aina, kun Maisemasuunnittelijat mainostaa (esim. Viherympäistölehti, Rakentaja.fi -sivusto, yritysjäsenet saavat näkyvyyttä)
 • Minkälaisia etuja toivoisit yritysjäsenenä saavasi? Laita ehdotus sähköpostitse: info@maisemasuunnittelijat.fi

Henkilöjäsenyys

Henkilöjäseneksi on oikeutettu liittymään henkilö, joka virka-, työ- tai konsulttitehtävissään toimii viheralueiden suunnittelijana, rakentamisen ja kunnossapidon valvojana, rakennuttajana tai näihin liittyvissä opetustehtävissä.

Henkilöjäsenen pätevyysvaatimuksena on maisema- ja ympäristösuunnittelutehtäviin soveltuva korkea-asteen tutkinto.

Henkilöjäsenen edellytetään toimivan työssään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi ja toteuttavan työssään yleisesti alalta edellytettäviä hyviä toimintatapoja.

Henkilöjäsenten etuja:

 • Henkilöjäsen saa ensi käden tietoa VYL:n ja MAS:n jäsenkirjeiden kautta alan tapahtumista, koulutuksista ja matkoista – sekä mahdollisesti jäsenalennusta
 • Voi osallistua kumppaniyritysten järjestämiin matkoihin ja kursseihin sekä saat mainospostia heidän tuotteistaan (mainospostin voi myös kieltää halutessaan)
 • Saa yhteystiedot näkyviin Vihreään Kirjaan ja Maisemasuunnittelijoiden nettisivuille. Vihreää Kirjaa jaetaan alan messuilla ja se löytyy myös netistä.
 • Henkilö- ja yritysjäsenet voivat saada max 500 € stipendin ammattimatkaan tai koulutukseen.
 • Saa oikeuden käyttää yhdistyksen logoa.
 • Voi verkostoitua ja kysyä neuvoa kollegoilta yhdistyksen tilaisuuksissa, jäsenille tarkoitetussa suljetussa MAS-klubissa Facebookissa tai sähköpostilla
 • Voi vaikuttaa yhdistyksen toimintaan esim. esittämällä toiveita koulutusaiheista ja matkakohteista sekä osallistumalla vuosikokoukseen ja työryhmiin
 • Voit tilata Viherympäristölehden kauttamme jäsenhintaan (34€, normaali kestotilaus 56€), koskee myös vanhoja tilaajia (https://www.vyl.fi/alan-kehittaminen/viherymparisto-lehti/)

Opiskelijajäsenyys

Opiskelijajäseneksi on oikeutettu liittymään maisema- tai ympäristösuunnittelun amk-tutkintoa tai maisema-arkkitehtuurin korkeakoulututkintoa suorittava henkilö. Opiskelijajäsenen tulee tutkinnon suoritettuaan hakea jäsenyyden muutosta henkilö- tai kannattajajäseneksi työtehtäviensä mukaan.

Peruuta jäsenyys

Laita meille viestiä, peruuttaessasi jäsenyyden. Laitathan meille peruutusviestiin nimesi, yrityksen nimen ja anna palautetta.

Lähtetä jäsenperuutus

Jaa sosiaalisessa mediassa