Hakemus yritysjäseneksi

1 
2 
3 
4 
  • Hakijayrityksen tiedot

    Yritysjäseneksi on oikeutettu liittymään sellainen oikeuskelpoinen yritys, jossa on päätoimisena suunnittelijana maisema-ja ympäristösuunnitteluun soveltuvan korkea-asteen tutkinnon omaava henkilö. Suunnittelijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus ympäristösuunnittelutehtävistä. Yrityksen tulee esittää referenssejä suunnittelukohteista sekä yhden kohteen suunnitelma-asiakirjat, joiden laatimisesta on vastannut yrityksen päätoiminen suunnittelija. Yrityksen tulee osoittaa toimineensa ympäristönsuunnittelutehtävissä vähintään kahden vuoden ajan ja että sen kaikki lakisääteiset velvoitteet on hoidettu moitteettomasti. Yrityksen edellytetään toimivan noudattaen alan hyviä toimintatapoja.
  • Please enter a number greater than or equal to 0.