Viheralueiden kunnossapito

Kun uusi piha on saatu rakennetuksi, silmä lepää viimeistellyissä kivetyksissä, kauniissa kate- ja multapinnoissa sekä tasaisena mutkittelevissa käytävissä. Uusi nurmikko viheriöi, ja tarkasti valitut ja huolella istutetut taimet ovat lähteneet kasvuun. Pihan käyttäjät ovat tyytyväisiä. Pihan rakentaminen on suuri investointi, joten on syytä uhrata muutama ajatus investoinnin pitkän aikavälin hoitoon. Viihtyisä ja hyvin hoidettu piha nostaa kiinteistön arvoa ja koko asuinalueen arvostusta.

Siksipä pihasta kannattaa alkaa pitää huolta heti sen valmistuttua. Alusta alkaen oikea-aikaisesti suoritetut hoitotoimenpiteet takaavat sen, että piha ei koskaan pääse ns. kasvamaan yli, ja kunnossapidosta selvitään vähällä vaivalla ja pienellä budjetilla. Myöskään peruskorjaustarve ei tule niin nopeasti vastaan. Suunnittelijan tekemä hoitosuunnitelma esimerkiksi ensimmäiseksi viisivuotiskaudeksi auttaa hyvään alkuun. Ammattilaisen konsultaatio ongelmatilanteissa on hyvä ratkaisu, ellei sitten pihan hoitoa haluta kokonaan ulkoistaa viheralan osaajalle.

Pinnoitteet ja päällysteet

Sidottujen päällysteiden, eli asfaltin, betonikiven ja muiden kiinteiden pinnoitteiden kunnossapito on helppoa. Piha on hyvä pestä tai muuten puhdistaa huolella vuosittain, jolloin orgaaninen aines ei pääse kerääntymään kiviväleihin ja huokosiin eivätkä rikkakasvit pääse kasvuun. Rikkaruohot onkin syytä torjua heti kun niitä pinnoilta havaitaan, jottei niiden juuristo pääse vaurioittamaan pinnoitetta tai sen rakenteita. Siistinä pidetty kivipinta säilyy kunnossa erittäin vähällä vaivalla.

Sitomaton päällyste, kuten esimerkiksi kivituhka, vaatii hieman enemmän vaivaa. Sitomaton pinnoite kulkeutuu paikasta toiseen helpommin. Sateiden jälkeen pinta on hyvä tasata ja pinnoite haravoida takaisin omalle paikalleen. Rikkaruohot on helpointa nyppäistä pois heti kun ne havaitaan, näin ei pääse syntymään suurempia ja vaikeammin torjuttavia esiintymiä. Myös alueen reunojen siistiminen eli kanttaus silloin tällöin pitää varsinkin helposti leviävän nurmikon poissa kivituhkapinnalta. Orgaanisen aineksen poisto kannattaa, jolloin pintaan ei jää muodostumaan rikkakasvien kasvulle otollista maaperää.

Nurmikko on suomalaispihojen yleinen pinnoite. Sen vihreys rauhoittaa ja pehmeys miellyttää jalan alla. Vihreä, tasainen ja siististi leikattu nurmi antaa arvokkaan vaikutelman. Jotta nurmikosta saisi iloa pitkään, on sen lannoittaminen vuosittain tarpeen. Mikäli nurmea ei lannoiteta, alaa valtaavat nopeasti vähempään ravinnemäärään tyytyvät rikkakasvit kuten voikukka ja piharatamo sekä sammal. Myös kalkki tekee hyvää nurmikolle parantaen juurten ravinteidenottokykyä. Nykyään erilaiset niittyseokset voivat korvata nurmikon varsinkin vähemmän käytetyillä alueilla. Niiden kunnossapito on helpompaa.

Pensaat ja puut

Pihan kasvillisuuden rungon muodostavat pensaat ja puut. Ne pärjäävät melko vähällä hoidolla. Puiden kasvua voi ohjata leikkaamalla jo nuoresta pitäen, jotta vältytään suurien oksien kasvamiselta kulkuväylille, talon rakenteisiin tai muihin ei-toivottuihin paikkoihin. Monet havu- ja metsäpuulajit eivät muuta leikkaamista kaipaakaan. Nurmikolla sijaitsevan puun juuristoalue on hyvä pitää paljaana vaikkapa katteen avulla. Puun juuristo voi parhaiten, jos se saa kasvaa ilman häiriötekijöitä, kuten nurmikon leikkuuta ja muuta jatkuvaa tallaamista. Myöskään pensaiden juuristoalueelle ei saa päästää kasvamaan rikkakasveja tai nurmikkoa. Heinittynyt juuristoalue haittaa sekä pensaan että puun kasvua ja on työläs kitkeä, kun rikkakasvien juuret ovat päässeet kietoutumaan yhteen pensaan juuriston kanssa. Heinä voi vähitellen tukahduttaa suurenkin pensasryhmän. Kun pensaan juuren pitää rikkakasvittomana pari ensimmäistä vuotta, pensaan saavutettua täyden kokonsa sen varjossa eivät rikkakasvit enää jaksakaan kasvaa ja hoito helpottuu.

Erilaiset lahottajat ja sienet etsiytyvät herkästi virheellisesti leikattujen puiden ja pensaiden leikkuupinnoista jäytämään kasvia sisältä päin, ja niinpä leikkuun oikean ajankohdan ja suoritustavan varmistamiseksi onkin syytä herkästi konsultoida ammattilaista. Oikein hoidetut puut elävät jopa satoja vuosia, pahimmillaan sienitaudista saastunut puu voi olla kaatokunnossa 2-3 vuoden päästä. Sairaat puut ovat myös riski ihmisten terveydelle ja omaisuudelle kaatuessaan myrskyissä, joten puiden kunnosta huolen pitäminen on arvokas asia. Ne rahat jotka investoidaan ammattilaisen tekemiin toimenpiteisiin puiden hoidossa ja kuntoarvioinnissa, maksavat itsensä monin verroin takaisin.

Muu kasvillisuus

Lisäksi pihalla voi kasvaa monivuotisia kukkakasveja, köynnöksiä, sipulikasveja ja muuta kasvillisuutta. Mitä monipuolisempi lajikirjo pihallasi on, sitä herkemmin kannattaa pyytää ammattilainen apuun, jos ei tiedä, miten kasvien kanssa menetellään. Myös vanhalle pihalle maisemasuunnittelijan konsultaatiokäynnistä on hyötyä. Hän voi arvioida, minkälaisilla hoitotoimenpiteillä pihasta saadaan jälleen loistokas ja onko ehkä tarpeen tehdä suurempia uusimisia tai perusparannuksia. Ammattilaiselta saa tarvittaessa myös kirjalliset hoito-ohjeet, jolloin tarvittavat hoitotoimet voidaan ajoittaa oikein.

Kirjoittaja on Paula Finér, joka toimii vihertyöpäällikkönä Espoon kaupungilla ja sivutoimekseen suunnittelee pihoja. paula.finer@espoo.fi, 0405033466