Maisemasuunnittelupäivien yhteydessä yhdistys sai kaksi uutta kunniajäsentä, Viherympäristöliiton eläkkeelle jäävä pääsihteeri, puutarhaneuvos Seppo Närhi ja tekniikan tohtori, lehtori Outi Tahvonen. Paljon onnea molemmille!

Kuva: Katja Tuomala

Kuva: Katja Tuomala