Mitä maisemasuunnittelija tekee?

Maisemasuunnittelija on ympäristösi asiantuntija

Voimme suunnitella uuden kotisi pihan tai tehdä vanhalle pihalle parannussuunnitelman. Kesämökillä voimme suunnitella rinnetonttisi järjestelyt uusiksi, tehdä mökkipihasta helposti hoidettavan tai puutarhaharrastajan paratiisin. Taloyhtiön pihan poikkeuksellinen vihreys, laadukkaat yhteensopivat pintamateriaalit ja toimintojen sijoittelu ovat usein meidän käsialaamme.

Olemme ammattilaisia myös liikuntapaikkojen, virkistysreittien ja leikkipaikkojen suunnittelussa. Kaupunkien katuja ajaessasi saatat kiertää suunnittelemaamme vehreän taiteellista kiertoliittymää. Katu- ja liikenneviheralueiden suunnittelussa osaamme huomioida mikä puu tai pensas pärjää missäkin, minkälaista kasvualustaa se vaatii ja miten sitä jatkossa hoidetaan.

Osaamme myös suunnitella ja inventoida kulttuurimaisemia, perinnemaisemia, kartanopihoja ja -puistoja sekä laajoja maisemakokonaisuuksia.

Kävelitköhän juuri tänään aukiolla, torilla, kävelykadulla tai matkakeskuksessa, joiden suunnittelussa olemme olleet mukana? Kaavoittajakin tarvitsee apuamme, kun mietimme, millä periaatteella uuden asuinalueen kuivatus hoidetaan ja miten hulevedet hallitaan.

Entäpä se puisto, jossa vietät aikaasi, ulkoilutat koiraasi, leikit lapsesi kanssa, nautit rauhasta ja hiljaisuudesta? Sekin on meidän heiniämme.

Suunnittelun lisäksi suuri osa meistä myös rakentaa, rakennuttaa, valvoo, hoitaa ja ylläpitää edellä mainittuja kohteita.

Suunnittelutyömme vaatii monipuolista osaamista. Olemme saaneet siihen ammattikorkeakoulun 240 opintopisteen laajuisen rakennetun ympäristön hortonomin (tai vastaavan) koulutuksen, saman laajuisen kuin esimerkiksi rakennusarkkitehti tai maanmittausinsinööri.

Työmme koostuu monien eri asioiden yhteensovittamisesta ja huomioimisesta. Erityisen tärkeää on kunkin suunnittelukohteen erityisvaatimusten ymmärtäminen ja vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppanien sekä käyttäjien kanssa.

Ole yhteydessä ammattilaisiimme!