Lehdistötiedote

Hyvin suunniteltua ympäristöä ei synny vahingossa – siihen tarvitaan erityissuunnittelua ja alan koulutuksen saanutta osaajaa.

Maisemasuunnittelijat ry haluaa, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus hyvin suunniteltuun pihaan.

Rakennus- ja maankäyttölakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Maisemasuunnittelijat ry kävi joulukuussa 2014 Ympäristöministeriössä esittämässä toiveensa, että pihasuunnittelu sisällytetään erityissuunnittelua vaativaksi osaksi uudis- ja saneerauskohteiden suunnitteluprosessiin. Tällä hetkellä pihasuunnitelmaa vaaditaan vain kuntakohtaisesti.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, tämä pätee myös pihasuunnittelussa. Suunnittelupöydän ääressä ratkaistaan, mitä maksaa kohteen rakentaminen ja tulevien vuosien hoitotyöt. Tähän työhön tarvitaan koulutuksen saaneita alan ammattilaisia, jotta tontin olosuhteet tulevat huomioiduksi ja piha alue on viihtyisä, turvallinen ja helppohoitoinen niin kesällä kuin talvellakin. Toimivan pihasuunnitelman tekee maisema- tai miljöösuunnittelun ammattilainen, joka osaa ottaa huomioon kasvupaikkavaatimukset, pinnantasauksen ja hulevesien käsittelyn, pihan eri toiminnot ja kulunohjauksen, oikeat kasvit, kalusteet ja leikkivälineet sekä asukasryhmien erilaiset tarpeet ikäryhmittäin. Näistä syntyy kokonaistaloudellinen ratkaisu, jossa on tasapainossa pihalle asetettavat esteettiset ja funktionaaliset vaatimukset. Parhaimmillaan piha ja rakennus muodostavat jatkumon. Paras tapa varmistaa tämä, on luoda edellytykset arkkitehtien ja maisemasuunnittelijoiden yhteistyölle heti rakennusprojektin alkumetreistä lähtien nostamalla pihasuunnittelu erityissuunnittelualaksi.

Maisemasuunnittelijat ry toivoo, että pihasuunnitelma vaaditaan uudistetun rakennuslain mukaan kaikissa rakennusluvan vaatimissa uudisrakennus- ja saneerauskohteissa.

Jaa:Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Facebook
Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.