Tiedote 2.6.2016
Julkaisuvapaa 2.6.2016 klo 12.30

Vuoden maisemasuunnittelija luo kauneutta rakennettuun ympäristöön

Hanna_HentinenMaisemasuunnittelijat ry on palkinnut Vihervuoden kunniaksi vuoden maisemasuunnittelijana suunnitteluhortonomi Hanna Hentisen Helsingistä. Valinnan teki äänestämällä Viherympäristöliiton jäsenistö. Valinta julkistettiin tänään valtakunnallisen Vihervuoden päätapahtumassa Hämeenlinnassa.

Luonto ja kauneus hyvinvoinnin lähteenä
Hanna Hentinen innostuu saadessaan luoda kaunista ympäristöä.
– Maisemasuunnittelussa minua inspiroi hyvän lopputuloksen lisäksi luomistyö. Haluan luoda kauneutta ja harmoniaa ihmisten elinympäristöön. Viheralueiden positiivinen vaikutus ihmisten mielialaan on tutkittu ja tunnustettu asia. Pyrin luo-maan rakennettuun ympäristöön keitaita, joissa on hyvä olla ja nauttia luonnosta pienessäkin mittakaavassa.
Uuden projektin aloittaminen on aina erityisen kiinnostavaa. Yritän saada jokaisesta kohteesta sen parhaat puolet esiin. Haluan luoda hyvää ympäristöä luonnon ja kauneuden avulla ja kyseisiin olosuhteisiin jotain enemmän kuin asiakas odottaa, Hentinen toteaa.
Suurin osa Hentisen tämän hetkisistä suunnittelukohteista sijaitsee Helsingissä, kuten Jätkäsaaressa, Kalasatamassa ja Sompasaaressa. Suunnittelukohteet ovat monipuolisia. Kohteet painottuvat kuitenkin uudiskohteisiin, kuten asunto- ja korttelipihoihin ja niiden osalta etenkin kansipihoihin. Tiivistyvä kaupunkirakenne luo omat haasteensa suunnitte-luun. – Pyrkimyksenäni on aina kuitenkin luonnon, kestävän kehityksen, ekologisuuden ja biodiversiteetin edistämi-nen.

Viime vuosien merkittävimmiksi suunnittelukohteikseen Hentinen mainitsee Meilahden arboretumin hoito- ja kehit-tämissuunnitelman Ruusutarhoineen, Diakonia-ammattikorkeakoulun pihan Helsingissä, Harjulan koulun pihan ja lä-hiliikuntapaikan Järvenpäässä ja Thurmanin puiston- ja lähiliikuntapaikan Kauniaisissa sekä haasteelliset kansipihat.

Luonto voimavarana
Hentisen suunnittelun lähtökohtana ovat luontoarvot ja luonnonläheisyys. Hentinen viettää vapaa-aikansa luonnossa ja kertoo saavansa siitä valtavasti energiaa. Sitä samaa hän haluaa tarjota asiakkailleen. – Pienikin pala luontoa raken-netussa ympäristössä mahdollistaa luontokokemuksen ja sen mukanaan tuoman hyvänolon tunteen.

Arvostettu suunnittelun ammattilainen
Hanna Hentisellä on oma suunnittelutoimisto Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta.
– Vuoden maisemasuunnittelijan äänestyksen perusteluissa Hentisen kerrottiin olevan sekä kollegoiden että yhteis-työkumppaneiden keskuudessa laajalti arvostettu suunnittelun ammattilainen, joka korostaa suunnittelutyössään sekä toimivuutta että visuaalisuutta. Hänen luova, innovatiivinen ja kulttuuri- ja luontoarvoja kunnioittava suunnitte-lutyönsä on saanut osakseen arvostusta ja ihailua, kertoo Maisemasuunnittelijat ry:n puheenjohtaja Eeva Blomberg.

Suunnittelutyön ohella Hentinen on ollut vuosia mukana Viheralan järjestötoiminnassa sekä tuottanut ammattijulkai-suja sekä kirjoittanut artikkeleita alan ammatti- ja kuluttajalehtiin ja edistänyt siten alan tunnettuutta.

Liitteet:

CV Hanna Hentinen

 

Lisätiedot:

Suunnitteluhortonomi Hanna Hentinen, 050 528 1105, hanna.hentinen@maisematiimi.fi

Puheenjohtaja Eeva Blomberg, Maisemasuunnittelijat ry, 040 577 2074, eeva.blomberg@pihasuunnittelu.net

Jaa:Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Facebook
Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.