Landskapsplanerarna rf

Landskapsplanerarna rf är grönområdesplanerarnas samarbetsorganisation.  Föreningens mål är att upprätthålla och utveckla planerarnas yrkesskicklighet och verksamhetsförutsättningar samt förbättra kännedomen om den professionella landskapsplaneringen. Föreningens centrala uppgift är att informera sina medlemmar om aktuella saker i branschen, organisera yrkesinriktad fortbildning, studieresor, utställningar och diskussionstillfällen. Föreningen samarbetar med andra organisationer och deltar aktivt i olika utvecklingsprojekt inom grönområdesbranschen.

Föreningen har sammanlagt ca 230 medlemmar av vilka ungefär 40 är planeringsföretag. Personmedlemmarna är till utbildningen planeringshortonomer eller miljöplanerare eller har avlagt motsvarande examen. Föreningsmedlemmarna har, förutom utbildningen, minst två års arbetserfarenhet inom miljöplanering.

Medlemmarna planerar parker, stadsmiljöer, rekreationsområden, fastighets- och bostadsmiljöer samt privata gårdar. En del föreningsmedlemmar är också verksamma med beställar- och övervakningsuppdrag inom den offentliga sektorn, i landsbygdscentraler, fastighetsskötselbolag, församlingar samt som lärare på läroanstalter. De vanligaste beställarna av tjänster är kommunernas grönenheter, byggnadsaffärer, fastighets- och bostadsbolag, disponenter och privata hushåll.

De medlemsföretag som erbjuder planeringstjänster hittas i medlemsförteckningen.

Landskapsplanerarna rf är en av Görnområdesförbundets  medlemsorganisationer.

Se bildgalleriet över platser som medlemmarna planerat.

Jaa:Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Facebook