Suunnittelu kannattaa – estetiikan jalanjäljillä

Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen
Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen
 • hyvä ja selkeä suunnitelma on perusta toimivalle kaiken kokoiselle pihalle, julkiselle rakennukselle, puistolle ja leikkialueelle
 • suunnittelijalla on ammattitaito löytää toteutusratkaisut realiteettien pohjalta, koska hän tuntee rakentamisen materiaalit, niiden elinkaaren ja rakentamiskustannukset
 • suunnittelija tuntee tyylit ja tietää minkälaiset materiaalit sopivat rakennukseen ja sen ympäristöön sekä pystyy hahmottamaan alueella säilyttämisen arvoiset elementit uuteen kokonaisuuteen
 • suunnittelija tuntee kasvit ja kasvupaikkavaatimukset
 • suunnittelija tuntee leikkialueiden ja -kalusteiden turvallisuusvaatimukset ja asennusohjeet
 • suunnitelma ratkaisee alueen kunnossapidettävyyden ja tulevien hoitotöiden tarpeen ja vaikuttaa siten ratkaisevasti tulevien vuosien hoitokustannuksiin (hoitoluokat julkisessa rakentamisessa)
 • tilaamiseen ja kilpailuttamiseen tarvitaan vertailukelpoiset asiakirjat

Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen

Suunnitteluprosessi

 • tarjouspyyntö suunnittelusta
 • taustatiedot, kartta-aineistot, määräykset ja tilaajan toteutuksen kustannusrajoitteet
 • suunnittelusopimus, jossa määritellään suunnittelutyön sisältö ja laajuus sekä aikataulu
 • aloitusneuvottelu
 • suunnittelija laatii suunnitelmaluonnoksen
 • luonnos esitellään asiakkaalle ja yhteistyötahoille sekä tehdään tarvittavat muutokset ja lisäykset
 • suunnittelija työstää pihasuunnitelma-asiakirjat, jotka käsittävät piirustukset, työselostuksen ja määräluettelot
 • maastokäynnit ja suunnittelukokoukset kuuluvat suunnittelutehtävään ellei niitä ole erikseen sovittu laskutettaviksi

 

Jaa:Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Facebook