Suunnitelman tekninen sisältö

Tanja Nieminen
Tanja Nieminen
 • suunnittelukohteen luonne ja laajuus vaikuttavat yksityiskohtien määrään, samoin onko kyseessä yleissuunnitelma vai toteutussuunnitelma
 • kotipihoissa hoitoluokan määrittely ei ole yhtä oleellista kuin julkisessa rakentamisessa, jos omistaja tekee työt itse
 • eri toiminta-alueet kuten oleskelu-, leikki-, liikunta-, huolto-, käytäväverkostot ja lumenkasausalueet,
 • nykyiset ja suunnitellut maastomuodot, korkeudet ja luiskat, myös liittyminen muuhun ympäristöön suunnittelualueen rajoilla
 • säilytettävä kasvillisuus mittakaavassa
 • istutettava kasvillisuus ja kasviluettelo kuten kasvilaji, taimikoko, istutustiheys, menestymisvyöhyke, kappale- ja neliömäärä
 • nurmikko ja niitty (hoitoluokka)
 • pintamateriaalit, rakenteet, tarvittaessa omat detaljisuunnitelmat
 • asfaltti, kantavuusluokka/pohjaus, laatu
 • betoni- ja luonnonkivet sekä puupäällysteiden malli, koko, väri, pintakäsittely
 • aitojen tyyppi, materiaali, korkeus, perustamistapa
 • rakenteiden (luiskat, portaat, muurit, tukimuurit) tyyppi, materiaali, asennusohjeet
 • reunatukien materiaali, pintakäsittely, viisteet, asennusohjeet
 • kalusteet ja opasteet asennusohjeineen
 • valaistusratkaisut
 • leikkivälineiden tyyppi, putoamiskorkeus, iskua vaimentava alusta, asennusohjeet
 • kuivatusjärjestelyt, hulevesijärjestelyt
Jaa:Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Facebook